Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE

W skrócie:

Użytkownik zyskuje z RODO wiedzę jakie dane przetwarzamy, co z nimi robimy, może poprawić swoje dane i przenieść tam, gdzie będzie chciał oraz zostać zapomnianym. W DIVart przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem, tylko w konkretnym celu i nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne do określonego celu do którego nam dobrowolnie zostały dostarczone przez użytkownika. W trakcie realizacji określonego celu chronimy Twoje dane i zapewniamy ich poufność. Nie stosujemy profilowania. Nie wysyłamy bez zgody reklam ani ofert.

Administratorem danych jest: DIVart Andrzej Wojciechowski / divart@divart.ethemes.pl

Dokładnie:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie www.divart.ethemes.plwww.efirm.cowww.ethemes.pl (formularz, adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą. Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO.

Administratorem danych osobowych jest Andrzej Wojciechowski działający pod firmą DIVart Andrzej Wojciechowski, ul. Konwaliowa 27, 84-240 Reda, NIP: 5881518862, REGON: 220807732. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: divart@divart.ethemes.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, do realizacji usług, sprzedaży, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji jak i wystawiania faktur czy innych koniecznych dokumentów. Podstawa prawna:
• art. 6, art. 12 i 13 RODO,
• art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Użytkowników w ramach naszej oferty i usług oraz strony internetowej, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania usługi lub umowy czy odpowiedzi na zapytanie. Wystawienie dokumentu np: Faktury VAT. Przetwarzamy dane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon, lokalizacja, NIP, REGON. Dodatkowo pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) RODO.

W innych sytuacjach każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt c) RODO.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Podstawa prawna – art. 32 RODO.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Podstawa prawna – art. 25 RODO.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Podstawa prawna – art. 25 RODO..

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazywać posiadane przez nas dane podmiotom działającym na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług np: dostawcy usług IT, podwykonawcy usług, firma księgowa, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności. Wszystkie wymienione poniżej firmy podlegają tym samym przepisom prawa o ochronie danych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych i nie mogą bez Państwa zgody przekazywać dalej powierzonych danych. Podstawa prawna – art. 6 i 9, 5 ust. 1 pkt c) RODO. Nasi zaufani partnerzy to:

– WN-MA SP. z o.o. (Biuro rachunkowe)
– Home.pl (Dostawca hostingu i rejestrator domen, Poczta, Statystyki, Usług IT)
– Google (Poczta, Reklama, Statystyki, Usług IT)

Państwa dane mogą być też udostępnione organom prawa, o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.

Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przed nas danych Użytkownik ma następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

Administrator nie stosuje profilowania – w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Użytkownika nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem divart@divart.ethemes.pl. Możemy odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

PLIKI COOKIES

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies, by zapewnić Użytkownikom najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z nich. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

Technologia cookies umożliwia zbieranie anonimowych informacji z komputera Użytkownika, takich jak adres internetowy podstron, które Użytkownik odwiedzał na stronie www.divart.ethemes.plwww.efirm.cowww.ethemes.pl oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika.

Zebrane za pomocą technologii cookies informacje wykorzystujemy w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje naszej strony mogą nie działać.

Poniżej instrukcje zarządzania ustawieniami cookies dla najczęściej stosowanych przeglądarek:
Internet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera
Dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety):
AndroidSafariWindows PhoneBlackberry

Nasza strona, jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów.  Wykorzystujemy technologie: statystyki Google Analytics, Automattic i Home.pl, czcionki Google oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Twittera. Polityki prywatności wymienionych firm można znaleźć na następujących stronach:

Google –  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twitter – https://twitter.com/privacy
home.pl – https://home.pl/polityka/
Automattic, Inc – https://automattic.com/privacy/

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności,
prosimy o kontakt na adres: divart@divart.ethemes.pl lub tel. 501-705-913.